+386 (0)41 289 702
Geo-ProCad - domov

Geomehanika

V sklopu geomehanskih raziskav v sodelovanju z domačimi in tujini podjetji izvajamo:

 • Sondažno vrtanje (udarno ali zavijalno, z izpiranjem, rotacijsko s polno krono, svedrom, žlico, rotacijsko z zveznim jedrovanjem)
 • Sondažni izkopi jam, jaškov, rovov ali zasekov
 • Terenske preiskave v vrtinah (krlina sonda, presiometer, standardne penetracijske preiskave (SPT))
 • Penetracijske preizkuse (standardne penetracijske preiskave (SPT), statični konusni penetrometer (CPT), dinamični penetracijski preizkus)
 • Geološko-geomehanska poročila
 • Geomehanske nadzore
 • Geomehanske preglede gradbenih jam
 • Geomehanske prevzeme temeljnih tal
 • Meritve dinamičnih deformacijskih modulov Evd
 • Meritve statičnih deformacijskih modulov Ev2
 • Meritve gostote in vlažnosti z izotopsko sondo