+386 (0)41 289 702
Geo-ProCad - domov

Geotehnika

Na področju geotehnike se ukvarjamo z načrtovanjem in projektiranjem geotehničnih konstrukcij (oporni in podporni zidovi, različni nasipi, plitvo temeljeni objekti, globoko temeljeni objekti na pilotih,...) po veljavnih slovenskih standardih Evrokod (EC). Poleg geotehničnega projektiranja in načrtovanja izvajamo različne geotehnične raziskave in izdelamo predhodno potrebne geološko-geotehnične elaborate in poročila. V sklopu geotehničnih raziskav izvajamo v sodelovanju z domačimi in tujimi podjetji naslednje preiskave:

  • Sondažno vrtanje (udarno ali zavijalno, z izpiranjem, rotacijsko s polno krono, svedrom, žlico, rotacijsko z zveznim jedrovanjem)
  • Sondažni izkopi jam, jaškov, rovov ali zasekov
  • Terenske preiskave v vrtinah (krlina sonda, presiometer, standardne penetracijske preiskave (SPT))
  • Penetracijske preizkuse (standardne penetracijske preiskave (SPT), statični konusni penetrometer (CPT), dinamični penetracijski preizkus)
  • Meritve vodoprepustnosti (črpalni in nalivalni preizkusi, disipacijski preizkus s konusnim penetrometrom)