+386 (0)41 289 702
Geo-ProCad - domov

Inženirska geologija

V sklopu inženirske geologije uporabljamo znanja geologije pri reševanju v prakso usmerjenih problemov gradbeništva, pri posegih človeka v okolje (tla) in pri odprav­ljanju posledic teh posegov. Na podlagi inženirsko geoloških terenskih ogledov izvajamo:

  • inženirsko geološko kartiranje (2D in 3D karte hazarda, ranljivosti in tveganja)
  • zbiranje inženirsko geoloških podatkov za potrebe informacijskih potreb
  • stabilnostne analize problematičnih nestabilnih območij
  • izdelava kart pred nevarnostjo pojava zemeljskih plazov, blatnih tokovov in sklanih podorov
  • izdelava elaboratov in poročil o erozijski ogroženosti območja
  • izdelava geoloških poročil o dejanski ogroženosti območja pred nevarnostjo zemeljskih plazov in erozijskih procesov