+386 (0)41 289 702
Geo-ProCad - domov

O podjetju

Podjetje GEO-PROCAD, Geotehnično projektiranje in geološko raziskovanje, Sebastjan Konič s.p. s sedežem v občini Dol pri Ljubljani je bilo ustanovljeno leta 2010. Naše poslanstvo je usmerjeno v projektiranje in svetovanje s področja geotehnologije, inženirske geologije, hidrogeologije, rudarstva, varstva okolja, odlagališč in ravnanja z odpadki.

Naša strokovna področja:

 • projektiranje in svetovanje na področju geotehnologije (geotehnične konstrukcije, gradbene jame)
 • projektiranje in svetovanje s področja inženirske geologije (zemeljski plazovi, blatni tokovi, skalni podori)
 • projektiranje in svetovanje s področja hidrogeologije (izdelava hidrogeoloških poročil za pridobivanje vode, monitoring podzemnih voda)
 • projektiranje in svetovanje na področju rudarstva (izdelava rudarskih projektov)
 • projektiranje in svetovanje na področju varovanja okolja (ocene vplivov na okolje)
 • projektiranje in svetovanje na področju odlagališč in ravnanja z odpadki (izdelava načrtov predelave odpadkov, izdelava načrtov ravnanja z odpadki)
 • projektiranje, svetovanje in izvedba vrtin, vodnjakov in piezometrov (toplotne črpalke, geomehansko vrtanje, hidrogeološko vrtanje)
 • izdelava geoloških poročil s predlogom sanacije
 • izdelava geološko-geomehanskih poročil
 • izdelava geološko-geotehničnih elaboratov
 • izdelava erozijskih elaboratov ogroženosti
 • izdelava projektne dokumentacije za sanacijo objektov
 • izdelava poplavnih študij
 • 3D modeliranje v CAD in GIS okolju